Farmaceutické distribúcie a marketing

Chcete začať predávať svoje farmaceutických výrobkov na poľskom trhu? Hľadáte skúseného distribútora?

Kontaktuj nás

 

Business Expert Concept

Medimes spol. s r. o. je firmou s dlhoročnými skúsenosťami na európskom farmaceutickom trhu. Vďaka týmto skúsenostiam, sme odborníkmi, ktorí dobre vedia, ako dosiahnuť najväčší úspech a profesionalitu v spolupráci so svojimi partnermi.

V súvislosti s najnovšími trendmi vo vývoji farmaceutického trhu na slovenskom a jeho rastúcimi možnosťami, zameriavame sa neustále na rozširovanie nášho podnikania a jeho prispôsobenie súčasným potrebám spotrebiteľov.

 

 

Distribúcia farmaceutických výrobkov

Medimes spol. s r. o. sa špecializuje na distribúciu farmaceutických výrobkov, ako sú voľne predajné lieky, potravinové doplnky, zdravotnícke výrobky a kozmetiky. V našom portfóliu nájdete špecializované prípravky tej najvyššej kvality od svetoznámych značiek. Spolupráca s najväčšími veľkoobchodnými predajcami s farmaceutickými výrobkami zabezpečuje dostupnosť našich produktov v lekárňach v celom Poľsku.

Poľský farmaceutický trh v roku 2015 vzrástol o 4,8% oproti roku 2014. Je to nárast takmer o 1,4 miliardy! V decembri 2015 tržby predstavovali 2 786 miliónov PLN, čo predstavuje nárast o 1,6% v porovnaní s decembrom 2014. Predaj preparátov predávaných bez lekárskeho predpisu v lekárňach predstavoval 1 128 miliónov PLN a bol vyšší o 0,7% v porovnaní s decembrom 2014. Predaj liekov na predpis za plnú cenu predstavoval 601 miliónov PLN a v porovnaní s decembrom 2014 vzrástol o 1,1%.

wykresRastúca všestrannosť spotrebiteľského dopytu po farmaceutických výrobkoch, pomáha zavedeniu nových produktov na trh a dosiahnutiu vysokých predajných výsledkov. Prispievajú k tomu hlavne demografické zmeny, ale aj klíma, sprievodné sociálne trendy a rastúci počet lekární, ako aj drogérií predávajúcich lieky.

Zavedenie nových výrobkov na trh

pharmacy-shopping-cartV ponuke spoločnosti Medimes spol. s r. o je tiež zavedenie nových farmaceutických výrobkov na trh na slovenskom: od okamihu registrácie, cez výstavbu distribučného kanála (lekárne, veľkoobchodné predajne, predaj on-line),  k aktívnej propagácií a predaju.

Poľsko patrí medzi európske krajiny s najväčšou spotrebou liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, a ich predaj rýchlo rastie. Na pozadí európskych krajín, poľský farmaceutický trh zaberá šiestu pozíciu po Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii.
Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po liekoch, sú predovšetkým demografické. Zlepšenie hospodárskej situácie a starnúca spoločnosť, podporuje vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť. Táto situácia otvára dvere pre zavedenie produktov cielených do vekovej skupiny seniorov. Na druhej strane, otepľovanie klímy, má za následok nahradenie zimy dlhotrvajúcim prechodným obdobím, ktoré trvá niekoľko mesiacov, predlžuje dobu spotrebiteľského dopytu po produktoch na posilnenie imunity, liekoch proti vírusom a antibiotikami. Tento jav podporuje čoraz populárnejší trend vyhýbaniu sa ochranným očkovaniam.Zvyšujúci sa počet lekární vedie k rastúcemu dopytu po spoľahlivých a preverených dodávateľoch, ktorí sú schopní dodávať lekárňam aj špecializované produkty, ktoré sú stále viac žiadané náročnými zákazníkmi. Počet lekární v Poľsku v decembri 2015 predstavoval 14 624, čo je o 346 viac ako v decembri 2014.

Pri takých rôznych okolnostiach, je dôležité poznať metódy a distribučné kanály a presne naplánovať účinnú propagáciu nových výrobkov na trhu.

Podpora predaja a propagácia

Využi naše skúseností s propagáciou farmaceutických výrobkov na slovenskom. Výsledkom úzkej spolupráce s lekárskym a farmaceutickým priemyslom bude zvýšenie predaja tvojich produktov a efektívne marketingové aktivity vybudujú silný a rozpoznateľný imidž tvojej značky. Maximálnu účinnosť našich akcií ovplyvňujú presné výskumy cieľovej skupiny – vďaka tomu propagácia produktu prinesie očakávaný výsledok.

workers (1)Náš tím sa skladá z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši obchodní zástupcovia pracujú denne v celom Poľsku, aktívne prezentujúc reklamné materiály najvyššej kvality. Zástupcovia Medimes nikdy nechýbajú na odborných konferenciách a veľtrhoch.

Orientovaná na rozvoj

ludzik prezentuje

Poľský farmaceutický trh sa vyznačuje zvyšujúcou otvorenosťou k inováciám, čo potenciálne zvyšuje všestrannosť distribuovaných produktov. Na základe správ týkajúcich sa odhadov trhu, sme plní odvahy pri plánovaní našich aktivít. Vyhovujeme aj špecifickým potrebám náročných cieľových skupín.